loader loader
MURVICA d.o.o. komunalno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodne djelatnosti
Na našim web stranicama svakodnevno ćemo ažurirati podatke i objavljivati najnovije informacije, jer internetsku komunikaciju smatramo najvažnijom u našem budućem obraćanju i informiranju korisnika. Stoga, dobrodošli na našu web stranicu.
Postavljanjem ovih web stranica vodili smo se željom da vama, korisnicima naših usluga, pružimo čim više informacija o djelatnostima koje obavljamo. Na taj način saznat ćete više o načinu na koji komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. djeluje, koji zakonski propisi određuju naše poslovanje, koje su gradske odluke temelj našeg poslovanja, kako se naše djelatnosti financiraju i sve one informacije za koje smatramo da bi vas mogle zanimati. Također, želja nam je da putem web stranica dobijemo čim više vaših primjedbi i sugestija kako bi na njih mogli reagirati i poboljšati naše poslovanje. Na našim web stranicama ćemo ažurirati podatke i objavljivati najnovije informacije, jer internetsku komunikaciju smatramo najvažnijom u informiranju korisnika naših usluga. Stoga, dobrodošli na naše web stranice.
ODVODNJA
Odvodnja i zbrinjavanje otpadnih voda
ODRŽAVANJE
Održavanje sustava javne odvodnje
PRAŽNJENJE
Pražnjenje i odvoz otpadnih voda
ODČEPLJIVANJE
Čišćenje sustava javne odvodnje
NOVOSTI
 • MURVICA d.o.o. PRATI SVJETSKE TRENDOVE U ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJI S GRAĐANIMA I TJELIMA JAVNE VLASTI
  Komunalno trgovačko društvo za obavljanje vodne djelatnosti MURVICA d.o.o. s ciljem pružanja još kvalitetnijih, sigurnijih i dostupnijih usluga od veljače 2017. godine među prvima u Hrvatskoj uvodi u svoje redovno poslovanje elektronički potpis (e-potpis). E-potpis omogućava zamjenu tradicionalnog potpisivanja dokumenata bržim i sigurnijim načinom. Elektroničko poslovanje donosi brojne prednosti kao što su povećanje efikasnosti rada, smanjenje troškova poslovanja, omogućuje dostavu zahtjeva stranaka e-poštom, preuzimanje dokumenata (elektroničkih isprava) putem interneta. Osim toga prednosti tzv. e-poslovanja su bolja organizacija rada, veća učinkovitost te cjelokupna percepcija poslovanja u upravi. Povećat će se znatna ušteda na potrošnji uredskog materijala, papira, tonera itd., povećat će se transparentnost, doprinijet kvalitetnijem i ažurnijem protoku informacija, omogućit će se veća fleksibilnost u radu te sveopćem efikasnijem poslovanju. Naposljetku pridonosi se očuvanju održivog okoliša kao prioriteta današnjice, štede se radni sati, pojednostavljuju radni procesi te postižu značajniji učinci jer je istovremeno broj uspješno realiziranih projekata veći i kvalitetniji. Na ovaj način su građani u središtu interesa čime je MURVICA d.o.o. potpuno na usluzi svojim građanima, što je i njena najvažnija uloga. MURVICA d.o.o. uvela je i tzv. napredni elektronički potpis koji pouzdano jamči identitet potpisnika i koji udovoljava posebnim odredbama određenima Zakonom o elektroničkom potpisu. Također je uvedena vremenska ovjera dokumenata kojom se jamči dodatna sigurnost pri postupcima arhiviranja podataka, štiti njihova autentičnost i cijelovitost za cijelo vrijeme pohrane, što bi značilo da se u svakom trenutku, iz dokumenta ovjerenog naprednim e-potpisom i ovjerenog vremenskom ovjerom, može očitati vrijeme ovjere i tko je dokument potpisao. Vjerodostojnost navedenog potvrđuje certificirana agencija FINA. Uvođenje e-potpisa u poslovanje društva MURVICA d.o.o., korisnicima usluga otvara mogućnost da putem svoje elektroničke pošte (e-maila) dostavljaju podneske (info@murvica.hr) i preuzimaju sve dokumente kreirane od strane društva MURVICA d.o.o . koji su jednako vrijedni i pouzdani kao i klasični "papirnati" dokument. MURVICA d.o.o. također nudi i mogućnost dostave računa putem e-maila u pdf formatu. Ukoliko se korisnik odluči za takvu opciju, dovoljno je ispuniti jednostavan zahtjev koji se nalazi na službenim internetskim stranicama www.murvica.hr te ga popunjenog dostaviti na mail adresu: info@murvica.hr Ova opcija svakako koristi i korisnicima koji nisu stalni rezidenti Grada Crikvenice te smanjuje nepotrebno zatrpavanje poštanskih sandučića. Korištenjem servisa e-USLUGE građani mogu brzo i jednostavno uspostaviti komunikaciju, slati zahtjeve i preuzimati dokumente, odnosno elektroničke isprave direktno putem Interneta. Radi unapređenja efikasnosti e-poslovanja ovim putem bi zamolili korisnike naših usluga da ukoliko žele biti dio e-poslovanja priloženu IZJAVU O PRIHVAĆANJU ELEKTRONIČKOG POTPISA uz račun za veljaču 2017. godine, potpisanu dostave natrag na adresu: MURVICA d.o.o., Kralja Tomislava 85A, 51260 Crikvenica, mail adresu: info@murvica.hr. Ista IZJAVA može se naći na web stranici društva MURVICA d.o.o. pod rubrikom e-USLUGE e-ZAHTJEVI. Direktor društva MURVICA d.o.o., Jevgenij Prpić, mag. ing. geod. et geoinf., istaknuo je: „MURVICA d.o.o. je početkom 2016. godine prešla na elektroničko uredsko poslovanje u težnji da se približimo „uredu bez papira“, a sada smo postali među prvima upravama u Republici Hrvatskoj koja je u potpunosti zamijenila „klasične potpise i pečate“ i uvela elektronički potpis te napredni elektronički potpis s vremenskom ovjerom. Time pratimo svjetske trendove te pozivamo i druge javne uprave da slijede naš primjer koji svakako pridonosi uštedama na vremenu i troškovima u svakodnevnom poslovanju te informatizaciji i napretku Grada Crikvenice. Nedavno smo imali priliku čuti izjavu Predsjednika Sabora RH o skorašnjoj namjeri uvođenja elektroničkog potpisa u uredsko poslovanje Sabora čime se mi možemo već sada pohvaliti te mogu reći da ćemo se i nadalje razvijati u pozitivnom smjeru a imamo namjeru uvesti još neke novitete u poslovanje komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. “ . Više o navedenom možete pročitati niže u *.pdf dokumentu.
 • SAČUVAJMO OKOLIŠ I BUDUĆNOST NAŠEG KRAJA !!!
  Započeta je izrada studijsko projektne dokumentacije na osnovu koje će se izgraditi sustavi javne odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce, sa uređajima za pročiščavanje otpadnih voda u razdoblju do 2020. godine, čime će se osiguratičisti okoliš i more te uskladiti stanje prema važećim EU direktivama. Cjelokupni projekt je sufinanciran sredstvima EU. Cijeli letak možete vidjeti niže u Pdf dokumentu.
 • IZVJEŠTAJ O ANKETI - ZADOVOLJSTVO KOMUNALNIM USLUGAMA:
  S ciljem da se ispune očekivanja i postigne puno zadovoljstvo korisnika komunalnih usluga na području Grada Crikvenice, Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte postavio je na stranice Grada anonimnu anketu o zadovoljstvu građana komunalnim uslugama. Kako je odaziv ispunjavanja ankete bio mali Odsjek je na 24 e-mail adrese, poduzetnika s područja Grada Crikvenice, poslao ankete. Ukupno je ispunjeno i dostavljeno 16 anketa. Anketa je obrađena na temelju dobivenih odgovora, a mišljenja i prijedlozi će se uvažiti kako bi se komunalne usluge i ubuduće razvijale na zadovoljstvo korisnika. Više o navedenoj anketi možete vidjeti niže u Pdf dokumentu.
    

Više o tome >>>
OBAVIJESTI
 • RADOVI U ULICI ANTE STARČEVIĆA U CRIKVENICI !
  Poštovani građani grada Crikvenice, obavještavamo Vas da dana 3.10.2016. godine, u ulici Ante Starčevića započinju radovi na sustavu javne odvodnje u dužini od 245 m sa spajanjem na postojeći sustav. Vrijednost investicije iznosi 509.265,00 Kn. Prema terminskom planu radovi bi trebali završiti do kraja 2016. godine te će se promet za vrijeme izvođenja radova odvijati sukladno rješenju iz Prometnog projekta. Društvo MURVICA d.o.o. će u suradnji s izvođačem radova učiniti sve što je moguće da radovi završe u najkraćem mogućem roku. Svim građanima grada Crikvenice, naročito stanovnicima ulice Ante Starčevića unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju te strpljenju. UPRAVA DRUŠTVA.
 • DOSTAVA OBAVIJESTI O RAČUNU PUTEM E-MAILA !
  Poštovani prijatelji prirode, građani grada Crikvenice i ostali naši korisnici kako bi svi zajedno doprinijeli zaštiti šuma lijepe naše, ovim putem vas obavještavamo da ukoliko želite, Društvu MURVICA d.o.o. možete podnesti Zahtjev za aktiviranje usluge dostave obavijesti o računu putem e-maila. Navedena usluga se može i otkazati po primitku vašeg Zahtjeva za otkazivanjem navedene usluge. Obrazac za aktiviranje navedene usluge možete vidjeti pod linkom SERVISNE INFORMACIJE > ZAHTJEVI te ga ispuniti i dostaviti na adresu Kralja Tomislava 85A, 51260 Crikvenica ili putem e-maila na adresu info@murvica.hr
 • PRESELJENJE NA NOVU LOKACIJU:
  Ovim putem građanke i građane Grada Crikvenice te ostale naše korisnike obavještavamo da se sjedište trgovačkog društva MURVICA d.o.o. od dana 29.02.2016. godine nalazi na novoj lokaciji, odnosno na adresi ulica Kralja Tomislava 85A.
 • ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:
  Sukladno odredbama ćlanka 18.a, stavak 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" br. 106/12-Pročišćeni tekst), obaviještavamo korisnike da je službenik za zaštitu osobnih podataka u Društvu MURVICA d.o.o. RADISLAV BLAŽEVIĆ, dipl. jur., telefon: 051 440 885, mobitel: 091 2420 646, e-mail: radislav.blazevic@murvica.hr.
 • REKLAMACIJE:
  Ukoliko je potrošač nezadovoljan javnim uslugama koje pruža Društvo MURVICA d.o.o., sukladno odredbama ćlanka 10. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 41/14) može podnesti pisani prigovor putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na koji će Društvo MURVICA d.o.o. odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Sukladno odredbama ćlanka 25., stavak 5. istog Zakona, po primitku odgovora na pisani prigovor, a koji se odnosi na javne usluge, potrošač može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača na adresu Društva MURVICA d.o.o., s naznakom POVJERENSTVU ZA REKLAMACIJE. Povjerenstvo mora pisano odgovoriti potrošaču na zaprimljenu reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.
    

Više o tome >>>

Informacije

Dežurna služba:
Za sve izvanredne događaje i situacije unutar djelatnosti na sustavu javne odvodnje ili sustavu interne odvodnje (septičke/sabirne jame), kao i oborinske odvodnje možete se obratiti dežurnoj službi Društva MURVICA d.o.o. koja je na usluzi građanima od 0 do 24 sata na broj telefona 091 2410 617.
Blagajna::
Blagajna Društva MURVICA d.o.o. se nalazi u na adresi Cikvenica, Ulica braće Brozičević 10. Zimsko radno vrijeme blagajne (16.09.-15.06.) je radnim danom od 7:30 do 14:00 sati, subotom, nedjeljom i praznicima blagajna je zatvorena. Ljetno radno vrijeme blagajne (16.06.-15.09.) je radnim danom od 7:30 do 13:00 sati, subotom od 8:00 do 12:00 sati, nedjeljom i praznicima blagajna je zatvorena. Dnevni odmor je od 10:00 do 10:30 sati. Broj telefona blagajne je +385 (0)51 554 083.

Korisni linkovi

GRAD CRIKVENICA   http://www.crikvenica.hr
TZ CRIKVENICA   http://www.rivieracrikvenica.com
EKO-MURVICA   http://www.ekomurvica.hr
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE   http://vlada.gov.hr/
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE   http://www.mzoip.hr/
HRVATSKE VODE   http://www.voda.hr/
HRVATSKA GRUPACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE   http://www.hgvik.hr/
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA   http://www.hgk.hr/
KTD VODOVOD ŽRNOVNICA   http://www.vodovod-zrnovnica.hr/

Kontakt MURVICA d.o.o.

MURVICA d.o.o.
Kralja Tomislava 85A
Crikvenica, Hrvatska (Croatia)
OIB: 68902357395
Telefon: +385 (0)51 440 880
Email: info@murvica.hr

Kontakt   poruke, sugestije, primjedbe
Ime i prezime  
Email  
Telefon  
Tema  
Poruka  

Nazovite nas:   +385 51 440 880 Nazovite nas!

MURVICA d.o.o.Osnivač i vlasnik komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. u cijelosti je GRAD CRIKVENICA. Komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. za obavljanje vodne djelatnosti, sa sjedištem u Crikvenici, Kralja Tomislava 85A je tvrtka čije je poslovanje naročito vezano uz izgradnju i upravljanje sustavom javne odvodnje te održavanje sustava oborinske odvodnje na području Grada Crikvenice.

MURVICA d.o.o. @ Google Map
MURVICA d.o.o. komunalno trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodne djelatnosti, 51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85A ● Tel: +385 (0)51 440 880, Fax: 385 (0)51 440 889 ● UPISAN U TRGOVAČKOM SUDU RIJEKA POD BROJEM MBS: 040076986 ● OIB: 68902357395 ● TEMELJNI KAPITAL: 3.916.800,00 Kuna uplaćen u cjelosti ● ŽIRO RAČUN: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR8224020061100058965 ● ŽIRO RAČUN: ZAGREBAČKA BANKA d.d., IBAN: HR5223600001101894311 ● DEVIZNI RAČUN: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., BIC/SWIFT CODE: ESBCHR22, IBAN: HR8224020061100058965 ● UPRAVA DRUŠTVA: Jevgenij Prpić, mag. ing. geod. et geoinf., DIREKTOR ● www.murvica.hr
Micro Mag d.o.o. Izrada internet stranica i aplikacija sa CMS sustavom za upravljanje sadržajem. Responsive web design prilagođen mobilnim uređajima i tabletima.